Dr. Aram Seddigh

Aram är expert på arbetsmiljöfrågor gällande kontorsmiljö och arbetssätt. Vid övergång till flexibelt arbetssätt såsom hybrid eller aktivitetsbaserat arbetssätt underlättar hans kunskap er resa.

Han är legitimerad psykolog, ekonom och doktor i arbets- och organisationspsykologi där hans avhandling handlade om hur olika typer av kontor och arbetssätt påverkar medarbetares hälsa och produktivitet.

Ta kontakt
Aram Seddigh

Om mig

Aram Seddigh är VD för WeOffice AB samt arbetsplatsstrateg, och stöttar organisationer i frågor relaterade till kontorsutformning och arbetssätt. Aram utbildar och certifierar arbetsplatsstrateger och är en ofta anlitad föreläsare och workshopsledare i frågor som har med flexibla kontor att göra, såsom hybrida och aktivitetsbaserade arbetssätt.

Aram figurer ofta i media i ämnen relaterad till hälsa, arbetsmiljö och nya sätt att arbeta.

Föreläsningar och workshops

Aram har sedan 2012 förmedlat kunskap om arbetsmiljö och nya sätt att arbeta, dels genom sin forskning inom området och dels genom föreläsningar och workshops om nya sätt att arbeta. Aktivitetsbaserat arbetssätt, framtagning av arbetsplatsstrategi, hybrid arbetssätt och förändringsledning är några av de ämnen som han berör i sina workshops och föreläsningar. Nedan finner ni mer information om några av hans mest efterfrågade föreläsningar och workshops om nya sätt att arbeta.

Kontorslöningar och olika arbetssätt

Cellkontor, kontorslandskap, aktivitetsbaserade kontor och hyrbrid arbetssätt – vad är skillnaderna och vilka möjligheter och begränsningar medför respektive lösning?

Föreläsning

Definiera ert varför?

”He who has a why to live for can bear almost any how” lär filosofen Friedrich Nietzsche ha sagt. Och mycket riktigt kan en stark vision som är förankrad i verksamhetens utmaningar och möjligheter ge projektet stadga, samt underlätta förändringen för medarbetarna. Under denna workshop stöttar vi er ledningsgrupp eller styrgrupp att ta fram er vision och fylla begreppen med relevant innehåll.

Workshop

Decennier av forskning – så påverkas vi av olika typer av kontor och arbetssätt

Under denna föreläsning presenteras aktuella forskningsrön kopplad till hur olika typer av kontor och arbetssätt påverkar medarbetares hälsa och produktivitet. Vad säger forskningen oss om vad vi behöver fokusera på för att få till en fungerande kontorsutformning och arbetssätt? Hur hanterar vi de utmaningar som är förknippade med respektive utformning och hur förverkligar vi möjligheterna?

Föreläsning

Så skapar ni delaktighet!

Att skapa delaktighet i projekt relaterade till förändring av arbetssätt är en framgångsfaktor. Delaktigheten ger medarbetarna bättre insyn och skapar förutsägbarhet, men framförallt ger delaktighet projektgruppen möjlighet att förstå verksamhetens behov och lösa upp knutar som hindrar organisationens effektivitet. I denna workshop går vi igenom er tilltänkta process och resonerar om hur och kring vad vi kan skapa delaktighet.

Workshop

Led förändringen till ett nytt arbetssätt

Förändring är en naturlig del i våra liv. Men detta till trots är det vanligt att förändring avseende kontor och arbetssätt väcker många tankar och känslor. Under denna föreläsning presenteras vilka reaktioner som vanligtvis uppstår under förändringens gång, samt hur ni kan leda förändringen så att omställningen till det nya arbetssättet blir framgångsrikt.

Föreläsning

Min dag på jobbet

Under denna workshop får medarbetarna möjlighet att bekanta sig med olika typer av ytor som ofta förekommer på ett flexibelt kontor. Därefter får de möjlighet att välja vilka ytor de föredrar för vilka aktiviteter. Denna workshop ger inte bara medarbetarna en förståelse för hur det nya kontoret kan komma att användas, utan ger även projektgruppen en insyn i vilka preferenser medarbetarna har.

Workshop

Så blir vårt nya arbetssätt – vilka aktiviteter utför jag bäst i vilka ytor?

Inför övergången till det nya arbetssättet är det klokt att göra en heltäckande presentation av hur den fysiska, digitala samt socialt- och organisatoriska arbetsmiljön är tänkt att fungera. Under denna workshop träffar vi medarbetarna och går igenom det nya arbetssättet och presenterar hur det kan hjälpa dem att lyckas med sina uppdrag.

Workshop

Så påverkas hjärnan av olika typer av kontor och arbetssätt

Människor har en begränsad hjärnkapacitet. En välfungerande miljö ger individen förutsättningar att använda sin kapacitet på bästa sätt. Under denna föreläsning presenteras hur miljöer bör vara skapta för att ge individen det stöd hen behöver. Här berörs också vilka krav olika arbetssätt ställer på individen.

Föreläsning

Möjligheter och risker i projektet och i förändringen

Det händer att arbetsplatsstrategin inte kunnat fokusera på de risker och möjligheter som projektet har att hantera. Det kan handla om förutsättningar relaterad till förändringsledning eller projektets möjligheter att hålla tidsplan och budget. Under denna workshop går vi igenom risker och möjligheter med fokus på hur de kan hanteras respektive förverkligas. Denna workshop hålls vanligtvis med projektgruppen.

Workshop

Flexibelt ja, men hur skapar vi en effektiv arbetsmiljö för team och projektarbeten?

Ett begrepp som är på frammarsch är Agila kontor och arbetssätt. Men hur skapar vi en arbetsmiljö som stöttar medarbetare som arbetar agilt. Och vad är skillnaden mot att skapa goda förutsättningar för att arbeta i projekt?

Föreläsning

Ökat flexibilitet och tillit

Ett tillitsorienterat ledarskap underlättar oftast ett flexibelt arbetssätt. Men ett tillitsorienterat ledarskap innebär ett högst närvarande ledarskap där varje individ får det stöd hen behöver för att genomföra sina arbetsuppgifter på ett bra sätt. Under denna föreläsning presenteras vad ledarskapet innebär och begrepp såsom tillitsvänlig och tillitsbenägen definieras.

Föreläsning

Individuella skillnader i personlighet och kognition

Personlighet lyfts fram som en viktig faktor för hur vi trivs och presterar i olika typer av kontor och arbetssätt. Stämmer det? Och hur stark är personlighetens roll i förhållande till det krav som arbetsuppgifterna ställer på individen i relation till vår output?

Föreläsning

Arbetsplatsstrategi för det flexibla kontoret – Metoder, verktyg och case med fokus på hybrid och aktivitetsbaserat arbetssätt

Med denna bok presenterar Aram Seddigh en guide för att skapa och genomföra en strategi för en flexibel arbetsplats som kan möta de olika behov som medarbetare har. Fokus är i första hand på hybrid och aktivitetsbaserat arbetssätt, men metoden gäller även andra arbetsplatser.

Bokens första del lägger en teoretisk grund med förståelse för forskningsläget och de skiftande förutsättningar som gäller för olika arbetsplatstyper. Den andra, mer praktiskt inriktade delen, visar – med ett stort antal exempel – de metoder och verktyg som används när en arbetsplatsstrategi skapas och implementeras.

Boken ger både en teoretisk, solid grund och praktiska verktyg för implementeringen, där exemplen visar olika behov och tillvägagångssätt anpassade efter organisationen. Den kan användas som kurslitteratur vid såväl fortbildning som inom yrkes- och högskola.

Beställ boken här

Behöver ni mer stöd?

Besök WeOffice.eu

WeOffice stöttar organisationer till en bättre arbetsmiljö genom att utbilda arbetsplatsstrateger, framtagning av arbetsplatsstrategier, verktyg för arbetsplatsanalys samt konsulttjänster.

Akademinska publikationer

Nedan finner ni Arams akademiska publikationer. Dessa vetenskaplika artiklar har alla publicerats i vetenskapliga tidningar.

Sickness absence and sickness presence in relation to office type: An observational study of employer-recorded and self-reported data from Sweden

Platts, L. G., Seddigh, A., Berntson, E., & Westerlund, H. (2020). Plos One, 1-13.

View publication

Concentration requirements modify the effect of office type on indicators of health and performance.

Seddigh, A., Berntson, E., Bodin Danielson, C., & Westerlund, H. (2014). Journal of Environmental Psychology. doi: 10.1016/j.jenvp.2014.01.009.

View publication

Does personality have a different impact on self-rated distraction, job satisfaction and job performance in different office types?

Seddigh, A., Berntson, E., & Westerlund, H. (2016). Plos One, 11(5), 1-14.

View publication

Office type, performance and well-being – A study of how personality and work tasks interact with contemporary office environments and ways of working.

Seddigh, A. (2015). Doctoral thesis. Stockholm University, Stockholm

View publication

Effect of better and worse noise absorption in open-plan office: a field study with a cross-over design.

Seddigh, A., Jönsson, F., Berntson, E., & Westerlund, H. (2014). Journal of Environmental Psychology, 44, 34-44.

View publication

The association between office design and performance on demanding cognitive tasks.

Seddigh, A., Stenfors, C., Berntson, E., Bååth, R., Sikström, S., & Westerlund, H. (2015). Journal of Environmental Psychology, 42, 172-181.

View publication

The roles of shared perceptions of individual job insecurity and job insecurity climate for work- and health-related outcomes: A multilevel approach.

Låstad, L., Näswall, K., Berntson, E., Seddigh, A., & Sverke, M. (2016). Economics and Industrial Democracy, 39, 422-438.

View publication

Så säger andra om Aram

Aram levererade på ett lättförståeligt osminkat sätt med en hel del humor. Han både bekräftade och utmanade oss alla som var på plats.

Jag hade även nöjet att få hantera bokningen med Aram och samarbetet löpte på helt perfekt. Tusen tack!

Tack till Aram! En inspirerande och påläst föreläsare!

Mycket bra upplägg. Forskning, teori varvat med praktiska övningar samt bra diskussioner som gav både aha-upplevelser, hög igenkänningsfaktor och ny kunskap.
Inspirerande kursledare som lyckades väl med hålla intresset uppe för oss deltagare alla tre dagar.

Vi vände oss till Aram då det i samband med pandemin uppstod en förändring där vi behövde ha in fler medarbetare i kommunhuset än vi har faktiska cellkontor/arbetsplatser. Ingångsvärdena för arbetet var att inte bygga om, behålla cellkontoren och inkludera medarbetarna i arbetet trots de minimala möjligheterna till förändring av huset.

Detta arbete skulle genomföras på väldigt kort tid, under pandemin med svårigheter att nå alla medarbetare genom fysiska möten. Situationen var generellt väldigt utmanande. Aram tog sig an uppgiften med bravur, positivt inställning, effektivt och en extremt problemlösande approach gjorde att jag som uppdragsgivare kände mig både trygg och säker under hans ledning. Han levererade en arbetsplatsstrategi som föll väl ut i en organisation där arbetssättet från början kändes extremt utmanande.

Jag vill ge Aram mina varmaste rekommendationer och hoppas att alla i behov av att ställa om sitt arbetssätt vänder sig till Aram för att få ta del av hans expertis.

Intervjuer i media, poddar och artiklar

Arams engagemang för frågor avseende kontor och arbetssätt skapar nyfikenhet. Nedan hittar du länkar till ett urval av artiklar, poddar och intervjuer som han bidragit till.

 • Arbetsplatsstrategen: Så lyckas du med framtidens kontor

 • Framtidens kontor – scenarios och strategier för kontoret post-pandemi

 • Idéutbyten, snabba avstämningar och fokus – därför behövs kontoret

 • Lyckas med framtidens kontor

 • Aram Seddigh om kontorslandskap

 • Sämst trivsel i kontorslandskap

 • En kontorsmiljö för alla åldrar

 • Podd: Den kreativa arbetsplatsen kräver flexibiliet och tydligt ledarskap

 • Så undviker du stress på jobbet

 • Stökigt kontor ökar sjuktal

 • Tillbaka till kontoret – Kropp och själ

 • 30 sekunders regeln

 • Aktivitetsbaserade kontor – Så lyckas ni

 • Många fördelar med flexibla kontor

 • Han bloggar om din arbetsplats

Dessa bilder kan användas i redaktionella sammanhang. Ladda ner foto Ladda ner foto